KRK - Krajowy Rejestr Karny           KRS - Rejestr Zastawów Sądowych           CRZS - Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych NKW - Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy       OPP - Organizacje Pożytku Publicznego    RDN - Rejestr Dłużników Niewypłacalnych  

IP - Numer Identyfikacji Podatkowej   REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej     US - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego    VIES - sprawdź europejski numer VAT

EDGNET - Ewidencja Działalności Gospodarczej   RHB - Rejestr Spółek Handlowych   RPP - Rejestr Przedsiębiorstw Państwowych   MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy